Z OSTATNIEJ NOCY

 

Usługi księgowe:

Prowadzimy pełną księgowość, do naszych zadań należy:

  • Rejestracja firm
  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • Ewidencje ryczałtu
  • Ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia
  • Rozliczanie podatku VAT
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS
  • Sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych przedsiębiorstwa
  • Monitorowanie należności i zobowiązań

Usługi kadrowo-płacowe:

Zajmujemy się kompleksowo sprawami pracowniczymi. W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

    • Prowadzenie akt osobowych pracowników
    • Sporządzanie umów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
    • Ewidencjonowanie pracowników odnośnie urlopów macierzyńskich, chorobowych, wypoczynkowych itp.
    • Rozliczanie czasu pracy pracowników
    • Obsługa zatrudnienia na podstawie różnych umów – umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa-zlecenie
    • Sporządzanie listy płac i naliczanie wynagrodzeń
    • Sporządzanie rocznych deklaracji PIT
    • Zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ZUS

Doradztwo finansowe:

Pomagamy odpowiednio zarządzać firmą. Oferujemy m.in.:

    • Dobór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej
    • Opracowywanie biznesplanów i tworzenie wniosków dotyczących dotacji unijnych
    • Pomoc w pisaniu wniosków kredytowych dla banków
    • Tworzenie analiz finansowo-księgowych
    • Wyprowadzanie zaległości
    • Służymy radą i wyjaśnieniami niejasnych kwestii prawa podatkowego
    • Reprezentujemy naszych klientów w kontaktach z urzędami, w tym   m.in. ZUS, GUS, Urząd Skarbowy

Do każdej z usług podchodzimy z pełnym zaangażowaniem. Dostosowujemy rozwiązania we współpracy z doświadczonymi specjalistami w dziedzinie księgowości i kompleksowej obsługi kadrowej, posiadającymi pełną wiedzę z zakresu przepisów prawa.

Warto tutaj nadmienić, że Biuro podatkowe Con-Trust działa w interesie swoich klientów. Świadczą o tym  poprawne wyniki kontroli przeprowadzanych w obsługiwanych przez nas firmach. Jest to najlepsza wizytówka naszej pracy, którą wykonujemy bez zastrzeżeń.

Z pełną odpowiedzialnością mogą Państwo powierzyć nam prowadzenie księgowości firmy.

Znajdź nas

© 2017 Unicoll. Wszelkie prawa zastrzeżone.