Kontakt

Skontaktuj się z nami

 

Adres:

Biuro podatkowe Robakowo

CON-TRUST S.C Teresa Ostrowska & Marek Ostrowski
62-023 Gądki, Robakowo ul. Różana 7

Adres:

Biuro podatkowe Poznań

CON-TRUST S.C Teresa Ostrowska & Marek Ostrowski
61-627 Poznań, os. Kosmonautów 12/18

Telefon:

Tel. kom.: (48) 696 738 680
Tel. kom.: (48) 604 299 419

Email:     biuro@con-trust.pl

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w  firmie

PONIŻSZE ZASADY STOSUJE SIĘ POCZĄWSZY OD 25 MAJA 2018 ROKU.
 1. Administratorem danych osobowych jest CON-TRUST S.C. Teresa Ostrowska & Marek Ostrowski,  61-627 Poznań os. Kosmonautów 12/18
 2. W celu uzyskania informacji odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem CON-TRUST S.C. Teresa Ostrowska & Marek Ostrowski  62-023 Gądki , Robakowo ul. Różana 7
 3. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach:
 • obsługi i wykonania umowy, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016,
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawieniu faktury VAT, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016,
 • wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. marketingu bezpośredniego oferowanych produktów lub usług własnych i przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.
W CELU RZETELNEGO WYKONANIA USŁUG DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE NASTĘPUJĄCYM GRUPOM OSÓB:
 • pracownikom lub współpracownikom na podstawie osobnego upoważnienia,
 • organom kontrolnym, np. US, ZUS, PiP.
 • podmiotom świadczącym obsługę informatyczną
 • innym odbiorcom np. firmom kurierskim.

Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez firmę CON-TRUST S.C.  tylko w niezbędnym zakresie przez czas trwania umowy. W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czas ten może zostać wydłużony o okres trwania postępowania sądowego.

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016R, PRZYSŁUGUJĄ PĄŃSTWU NASTEPUJĄCE PRAWA:
 • żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych, sprostowania tych danych lub ich usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy jest to niezgodne z prawem lub kwestionowana jest prawidłowość tych danych,
 • sprzeciwu do dalszego przetwarzania danych osobowych lub ich przenoszenia,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w przypadku, gdy została wcześniej wyrażona w konkretnym celu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Znajdź nas

© 2017 Unicoll. Wszelkie prawa zastrzeżone.