MINIMALNE WYNAGRODZENIE 2023

Minimalne wynagrodzenie za prace w roku 2023.
Okresod 1.01.2023 r. do  30.06.2023 r.        od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r.
Kwota wynagrodzenia3.490 zł3.600 zł
Podstawa prawna (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952) 

Minimalne stawka godzinowa (Umowy Zlecenia, Świadczenie usług) w roku 2023.

Okresod 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r.
Kwota wynagrodzenia22,80 zł za godz.23,50 zł za godz.
Podstawa prawna (Dz. U. z 2022 r. poz. 1952)