Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z szeregiem obowiązków spoczywających na przedsiębiorcy, od spełnienia których zależy nie tylko powodzenie przedsięwzięcia, ale także zgodność działalności z prawem. Jednym z takich obowiązków jest prowadzenie odpowiedniej ewidencji rozmaitych zdarzeń gospodarczych związanych z przedsiębiorstwem i przedsiębiorcą. Obowiązki z zakresu księgowości zależne są od wybranej bądź przepisanej formy ewidencji w postaci księgowości pełnej albo uproszczonej. Niezależnie od formy księgowości przedsiębiorca powinien we właściwych terminach podejmować określone w prawie czynności. W biurze rachunkowym Con-Trust zajmujemy się przeprowadzaniem tych czynności w imieniu naszych Klientów, w taki sposób, by zapewnić im spokój i pewność – potrzebne do realizacji zakładanych celów gospodarczych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych z Con-Trust – bezpieczeństwo i profesjonalizm

Niekiedy na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek prowadzenia pełnej księgowości. Stanowi ona najbardziej rozbudowany i precyzyjny system ewidencji zdarzeń gospodarczych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Con-Trust pozwala na stałą kontrolę i analizę sytuacji firmy. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie w przypadku zdarzeń niepożądanych oraz planowanie działań przyszłych w taki sposób, by osiągnąć jak największe korzyści finansowe. Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga uwagi i drobiazgowości – dane uzyskane w trakcie prowadzenia pełnej księgowości są bowiem dla przedsiębiorcy szczególnie cenne.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – liczne korzyści

W Con-Trust zajmujemy się profesjonalnym prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, stanowiącej rodzaj księgowości uproszczonej. To na podstawie umieszczonych w księdze przychodów i rozchodów danych ustalana jest wysokość podatku, do uiszczenia którego zobowiązany jest przedsiębiorca. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów sprawdzi się w szczególności w przypadku małych firm, gdy priorytetem jest ograniczenie kosztów związanych z księgowością. Co ważne, w Con-Trust świadczeniu standardowych usług rachunkowych towarzyszy zawsze przekazywanie wiedzy niejawnej, którą czerpiemy z wieloletniego doświadczenia. Wiedza ta pozwala nam pomóc Klientom w dopasowaniu rodzaju księgowości do prowadzonej działalności gospodarczej oraz takie planowanie tej działalności, które uwzględniać będzie specyfikę prawa podatkowego.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – cennik dopasowany do potrzeb Klienta

Usługi świadczone w biurze rachunkowym Con-Trust to nie tylko wysoka jakość i profesjonalizm, ale także przystępne i sprawiedliwe ceny. Każdy Klient jest przez nas traktowany indywidualnie i priorytetowo, nic więc dziwnego, że również ceny ustalane są w odniesieniu do konkretnego przypadku i konkretnej sytuacji przedsiębiorcy. Ustalając cennik bierzemy pod uwagę rozmaite czynniki, takie jak poziom skomplikowania świadczonych usług oraz czas poświęcony na ich realizację. Wszystko po to, by ceny były zadowalające dla obydwu stron transakcji.

© 2017 Unicoll. Wszelkie prawa zastrzeżone.