ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Do 1 czerwca trzeba złożyć wniosek o nadpłacone pieniądze w ZUS.

Inaczej zwrotu nie będzie, pieniądze przepadną.

W 2023 roku płatnik składek do ZUS powinien pamiętać o trzech ważnych terminach:

  • 22 maja 2023 roku – to ostatni dzień na złożenie dokumentów rozliczeniowych za 04.2023 wraz z obowiązkowym rocznym rozliczeniem składki zdrowotnej, oraz na opłacenie należnych składek za 04.2023 wraz z dopłatą składki rocznej,

  • 1 czerwca 2023 roku – ostatni dzień na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty (w przypadku jej wystąpienia, nie można jej kompensować z bieżącymi zobowiązaniami) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

  • 1 sierpnia 2023 roku – maksymalny termin na zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne przez ZUS.

Do 22 maja jest czas na rozliczenie roczne składki zdrowotnej w ZUS.

Taki obowiązek wprowadzono po raz pierwszy w 2023 roku. Dotyczy on osób, które rozliczały w 2022 r. dochody z prowadzenia działalności lub spółki osobowej według skali podatkowej, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej przekazuje się w dokumencie za kwiecień 2023 roku. Ustalona roczna składka zdrowotna, może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek wpłaconych przez płatnika za rok składkowy od 02/2022 do 01/2023

Jeśli z rozliczenia wychodzi niedopłata trzeba uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień 2023 r., czyli do 22 maja 2023 roku.

W przypadku nadpłaty, na indywidualnym profilu na PUE ZUS w wyniku złożenia deklaracji  za 04/2023 będzie wygenerowany wniosek o zwrot.

Płatnik do 1 czerwca musi złożyć, podpisać wniosek o zwrot ewentualnej nadpłaty przez PUE ZUS

 ZUS POWINIEN POINFORMOWAĆ PŁATNIKA O TYM FAKCIE.

Tu płatnik będzie musiał zweryfikować, podpisać i odesłać drogą elektroniczną formularz RZS-R.

Jeżeli na koncie nie będzie żadnych zaległości nadpłata zostanie wypłacona w całości.

Nadpłata zostanie przekazana przez ZUS na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego, czyli najpóźniej do 1 sierpnia 2023 r.

Prosimy o sprawdzenie rachunku.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej nie dotyczy:

  • płatników na karcie podatkowej,

  • twórców i artystów,

  • wspólników spółki komandytowej,

  • jednoosobowej spółki z o.o.,

  • osób współpracujących.

LINK DO AKTUALIZACJI KONTA W ZUS PUE :

https://www.zus.info.pl/zmiana-numeru-rachunku-bankowego-w-zus/