DOTACJA 5 tyś – 6.0

Dotacja do 5 tys. dla firm

Przedsiębiorcy, których główne PKD to: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, będą mogli skorzystać z dotacji pod warunkami:

  • iż mieszczą się w pojęciu mikro – i małej firmy;
  • prowadzą działalność na dzień 30 września 2020 roku;
  • wykażą spadek obrotów w październiku lub listopadzie 2020 roku o co najmniej 40% w porównaniu do analogicznych miesięcy w 2019 roku.

O tę formę wsparcia przedsiębiorcy mogą wnioskować po 3 dniach od publikacji przepisów Tarczy 6.0 w Dzienniku Ustaw. Mikropożyczki będą realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega w całości zzwrotowi wraz z odsetkami w jeżeli przez 3 miesiące od udzielania dotacji nie była prowadzona działalność.

Wniosek o dotację składa się w formie elektronicznej do Powiatowego Urzędu Pracy właścicwego pod względem adresu siedziby,

Dotacja nie będzie podlegać zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 m-c od dnia udzielenia dotacji.

WYSZUKIWARKA PKD