Indywidualne konto do wpłaty podatków PIT,CIT,VAT

Z dniem 1 stycznia 2020r., będzie trzeba wpłacać wyłącznie na indywidualne konto podatki:  PIT, CIT i VAT

System  ma ograniczyć pomyłki wpłat podatków na niewłaściwe konto.

Pozostałe daniny, np. cło czy akcyzę, będzie można wpłacać na indywidualny rachunek od 2021 r.

Nowy mikrorachunek będzie na stałe przypisany do danej osoby lub przedsiębiorstwa, niezależnie od miejsca zamieszkania czy siedziby.

Składa on się z 26 cyfr, w tym kodu kraju (PL), kodu banku i oddziału oraz identyfikatora podatkowego, czyli numeru PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub NIP (w przypadku organizacji).

W celu pobrania numeru należy wejść na stronę podatki. gov.pl i podać swój PESEL lub NIP. Numer ten można uzyskać także w dowolnym urzędzie skarbowym.

 

Link do generowania konta

Mniejsza ilość kontroli