Mechanizm podzielonej płatności

PRZYPOMINAMY:

  • Od 01-01-2020 – wprowadzono zapis na fakturach „Mechanizm Podzielonej Płatności” w przypadku otrzymania takiej faktury, opiewającej co najmniej na 15.000,00 zł i zawierającej produkty, usługi z załącznika 15  ustawy vat. należy dokonywać płatności takiej faktury przy wykorzystaniu tzw. konta vat. Płatność kwoty netto następuje przy wykorzystaniu konta służącego w prowadzonej działalności a kwota podatku vat przy wykorzystaniu konta vat

Mechanizm Podzielonej Płatności: http://con-trust.eu/prowadzenie-pewnej-ksiegowosci/

  • Od 01-01-2020 – obowiązuje „Biała Lista”. W przypadku otrzymania od kontrahenta faktury opiewającej na minimum 15.000,00 zł należy dokonać płatności na konto wskazane na tzw. Białej Liście.

Biała Lista: http://con-trust.eu/prowadzenie-pewnej-ksiegowosci/

 

Należy dokonywać weryfikacji faktur zakupu i sprzedaży dokumentujących transakcje przekraczające 15.000,00 zł pod kątem zgodności konta bankowego kontrahenta zawartego na fakturze z informacją zawartą na białej liście. Zapłata na konto inne niż wykazane w Białej Liście rodzi negatywne następstwa podatkowe, począwszy od wyksięgowania z kosztów, poprzez sankcje administracyjne zgodnie z Kodeksem Karno – Skarbowym. W przypadku otrzymania faktury dotyczącej produktów z załącznika 15 i przekraczającej 15.000,00 zł, nie dokonanie płatności za pośrednictwem konta vat (MPP) rodzi negatywne konsekwencje w podatku vat w postaci utraty prawa do odliczenia podatku, jak również kary dodatkowego obciążenia w wysokości  30% podatku vat z danej faktury

 

W przypadku przeoczenia, zaniedbania co do powyższych czynności należy bezzwłocznie poinformować księgowość w celu dokonania odpowiednich księgowań, stanowiących negatywną konsekwencję w podatkach.