Polski Ład – wcześniejsze opłacenie składek ZUS za grudzień 2021 roku.

 

Polski Ład – składki ZUS

Według obecnych przepisów termin zapłaty składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki za siebie to 10 lub 15 dzień kolejnego miesiąca, za miesiąc poprzedni, w zależności od posiadania pracowników. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby uregulować należności wcześniej.

 

Przedsiębiorcy mogą opłacić składki za grudzień przed końcem 2021 roku. Taki zabieg umożliwi odliczenie od podatku składki zdrowotnej za ten miesiąc jeszcze na starych zasadach, jak również uwzględnienia w kosztach opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Daniny na rzecz ZUS odliczane są według daty ich faktycznej zapłaty. 

 

Polski Ład – składka zdrowotna

Zgodnie z Polskim Ładem, od przyszłego roku zniknie możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku na dotychczasowych zasadach.

 

W związku z obliczaniem składki zdrowotnej na podstawie uzyskanego dochodu firmy (dot. działalności gospodarczych, spółek nie posiadających osobowości prawnej), korekta sprawozdań podatkowych w wyniku nie dostarczenia na czas dokumentów księgowych, niesie za sobą obowiązek dokonania korekty rozliczenia z ZUS dla celów obliczenia prawidłowej podstawy składki na  ubezpieczenie zdrowotne, za dany okres.