ZATORY PŁATNICZE OD 01 01 2020

Ograniczenia zatorów płatniczych – od 1 stycznia 2020

Zmiana w podatkach dochodowych.

W przypadku nie uregulowania zobowiązania w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie (dotyczy to również sprzedaży ratalnej) to podatnik będzie zmuszony wyksięgować z kosztów podatkowych wartość niezapłaconej faktury, a tym samym zwiększyć podstawę do opodatkowania, wierzyciel natomiast może a nie musi dokonać zmniejszenia przychodu do opodatkowania o nie zapłaconą fakturę.

UWAGA:

Od stycznia 2020 r. wystawca faktury może wpisać na fakturze najdłuższy termin płatności 60 dni.