ODROCZONA DATA OBWIĄZKU WDROŻENIA KSeF – rok 2024 bez rewolucji :)) – Krajowy System e – Faktur

Centralny system, teleinformatyczny prowadzony przez Szefa KAS ma być obowiązkowy dla  podatników  VAT od 1 lipca 2024r. Podatnicy zwolnieni z VAT lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku są zobligowani do wdrożenia e-fakturowania w KSeF od 1 stycznia 2025r. Przepisy w zakresie kar pieniężnych, za wystawienie faktury z pominięciem KSeF będą obowiązywały od 1 stycznia 2025r., niemniej jednak, zachęcamy, by już teraz przyjrzeć się operacjom gospodarczych w Państwa przedsiębiorstwach, oraz  zweryfikowania czy dostawca Państwa oprogramowania do wystawiania faktur dostosował lub dostosuje system dla potrzeb KSeF.

W celu prawidłowego wdrożenia KSeF konieczne jest wykonanie szeregu czynności przygotowawczych:

  • analiza procesów wystawiania faktur sprzedażowych i obiegu faktur zakupowych pod kątem KSeF
  • zapewnienie możliwości wysyłania i odbierania faktur z KSeF
  • dostosowanie systemów IT
  • analiza wystawianych faktur pod kątem zamieszczanych na nich informacji w kontekście wymagań dla faktury ustrukturyzowanej
  • uzgodnienie z kontrahentami sposobu ujmowania informacji dodatkowych na fakturach ustrukturyzowanych
  • wprowadzenie nowych instrukcji obiegu dokumentów
  • maksymalna automatyzacja procesów
  • dostosowanie dokumentacji np. zamówień, umów, itd.
  • przetestowanie systemu przed datą 1 lipca 2024r.

W związku z faktem, że temat KSeF, jest dość rozległy i wymaga współpracy z osobami zajmującymi się działem informatycznym w przedsiębiorstwie a komplikacja tematu będzie zależna od systemów finansowych użytkowanych przez przedsiębiorstwo, zachęcamy do lektury (link poniżej) opracowanej na stronie rządowej, w której to zamieszczono szczegółowe opisy tematyki KSeF., jak również  niezbędne informacje wraz z środowiskiem testowym, czyli możliwością  przetestowania systemu beż konsekwencji prawnych.

https://www.podatki.gov.pl/ksef/

LICZYMY, ŻE OBECNY RZĄD ODROCZY W CZASIE OBOWIĄZEK WDROŻENIA KSeF