NOWA MINIMALNA SKŁADKA ZDROWOTNA OD 01 LUTEGO 2023

Składka zdrowotna przy podatku liniowymi przy skali podatkowej.

Wysokość składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się na skali podatkowej wynosi 9 proc. dla podatku liniowego  4,9 proc. – jednak wysokość składki nie może być niższa niż 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia w pierwszy dzień roku składkowego (1 lutego 2023 roku) wyniesie dokładnie 3 490 zł. W związku z tym minimalna składka zdrowotna na 2023 rok wyniesie 314,10 zł,. Do tej zmiany wynosiła 270,90 zł , czyli wzrost o 43,20 zł.

Dla podatników rozliczających się metodą podatku liniowego, wzrasta kwota do odliczenia/zaliczenia w koszty uzyskania przychodu zapłaconej składki zdrowotnej w 2023 roku, z 8 700 zł do 10 200 zł.

 

Wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców od 01 lutego 2023

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem jest liczona w trzech progach, z kolei jej podstawę w 2023 roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w sektorze za czwarty kwartał 2022 roku. Tym samym wysokość składki zdrowotnej dla tzw. ryczałtowców wynosi 9 proc. podstawy opodatkowania.

Progi te uzależnione są od rocznego przychodu:

 • do 60 tys. zł – 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia;

 • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia;

 • powyżej 300 tys. zł – 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Według danych podanych przez GUS, średnie wynagrodzenie za ostatni kwartał 2022 roku w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 965,94 zł.

W takim przypadku wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców w 2023 roku wzrośnie w zależności od progu przychodów o 40,22 zł, 67,04 zł lub 120,67 zł miesięcznie i wyniesie:

 • do 60 tys. zł – 376,16 zł;

 • od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 626,93 zł;

 • powyżej 300 tys. zł. – 1128,48 zł.

Składka zdrowotna dla innych tytułów

Składka zdrowotna jest również opłacana przez inne osoby, nie tylko prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Niezmienną składkę przez cały rok płacą:

 • właściciele jednoosobowych spółek z o.o. – 626,93 zł;

 • współwłaściciele spółek komandytowych (komplementariusz/komandytariusz) – 626,93 zł;

 • twórcy i artyści (o ile nie jest to ich przedmiotem działalności) – 626,93 zł;

 • podatnicy rozliczający się na Karcie podatkowej – 314,10 zł;

 • osoby współpracujące – 470,20 zł.