Wynagrodzenie minimalne w 2024r.

UWAGA

W roku  2024, minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach:

od 1.01.2024r, najniższa pensja wynosić będzie 4.242,00 zł
od 1.07.2024r, najniższa pensja wynosić będzie 4.300,00 zł.

 

W roku 2024, minimalna stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych wzrośnie w dwóch etapach:

od 1.01.2024r, będzie to kwota 27,70 zł
od 1.07.2024r, będzie to kwota 28,10 zł.

Podstawa prawna(Dz. U. z 2023 r. poz. 1893)