Powołanie a składka zdrowotna.

 

Prezes nie będzie musiał płacić nowej składki zdrowotnej. 

Od nowego roku członków zarządu z powołania czeka 9-proc. składka zdrowotna. Składkę należy liczyć od wynagrodzenia brutto i nie odliczymy jej od podatku. Oznacza to, że od stycznia pensje członków zarządu będą mniejsze o 9 proc. Składkę potrąca spółka.

Musi też zgłosić członków zarządu do ZUS,  do 7 stycznia.

Powołując się na art. 176 kodeksu spółek handlowych: „Powtarzające się świadczenia dla wspólnika”

Przepis ten dotyczy wspólników, a to oni z reguły są członkami zarządu, zwłaszcza w mniejszych firmach. Wynika z niego, że w umowie spółki można zobowiązać wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, za co przysługuje mu wynagrodzenie.

Wynagrodzenie jest, podobnie jak przysługujące na podstawie powołania, opodatkowane według skali. Ale nadal będzie nieoskładkowane.  Ani obecne przepisy, ani Polski Ład nie przewidują takiego obowiązku.

 

Obowiązkową składką zdrowotną , objęci są również Prokurenci