Wynagrodzenia bez podatku do 26 roku życia

Młodzi bez podatku dochodowego od 1 sierpnia 2019r

Zgodnie z nowelą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga w PIT skierowana została do osób, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z pracy oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.

Ulgą objęte będą przychody z do wysokości 85.528,00 zł w roku podatkowym. Przy czym warto zwrócić uwagę, iż w 2019r. limit zwolnienia należy liczyć proporcjonalnie do okresu obowiązywania przepisu. Z uwagi na to, że zwolnienie będzie obowiązywało od sierpnia do grudnia limit w roku 2019r. wynosić będzie 35.636,67 zł.

Zwolnieniem w ramach limitu objęte będą przychody ze stosunków pracy oraz umów zlecenia bez względu na liczbę umów oraz liczbę płatników.

Przychód młodego podatnika, który przekroczy próg uprawniający do ulgi, będzie opodatkowany według skali.

Począwszy od 1 sierpnia 2019t. płatnik nie będzie miał obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy os osób fizycznych, pod warunkiem, że młody podatnik złoży oświadczenie, że jego przychody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Brak oświadczenia spowoduje, że podatnik zwrot podatku otrzyma po złożeniu rocznego zeznania podatkowego za 2019r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Finansów: Dla mlodych

Księgowość w Poznaniu