ULGA DLA KLASY ŚREDNEJ

Zmiany podatkowe wywołane Polskim Ładem  – KONSEKWENCJE DLA PRACOWNIKA

Szanowni Państwo

Przedstawiamy krótką informację w temacie wdrożonych zmian w opodatkowaniu wynagrodzeń z umowy o pracę oraz wypłat ze zleceń, w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

 1. Zmiana kwoty wolnej – osoby zarabiające do 5701 – odczują niewielki wzrost wynagrodzeń.

 2. Miesięczna ulga z PIT 2 wyniesie 425,00 PLN zamiast 43,76 ( 30 000,00 x 17% = 5 100,00; 5 100,00 / 12 = 425,00). Wiele osób w ogóle nie zapłaci zaliczki na podatek (do kwoty wynagrodzenia 3 200,00). Ulga przysługiwać będzie każdemu podatnikowi rozliczającemu dochodowy według skali podatkowej.

 3. Proszę o zweryfikowanie prawidłowości złożonych oświadczeń PIT 2 – w przypadku złożenia oświadczenia w dwóch zakładach pracy lub pobierania emerytury lub renty – ewentualna dopłata w rozliczeniu rocznym to nie będzie już 525,12 PLN a 5 100,00 PLN.

 4. Żaden podatnik (pracownik, przedsiębiorca, zleceniobiorca, emeryt, rencista) nie odliczy od podatku kwoty zapłaconej składki zdrowotnej. Dla wielu pracowników i zleceniobiorców oznaczać to będzie realny wzrost obciążeń podatkowych.

 5. Zmiana górnej granicy pierwszego progu podatkowego z 85 528,00 do 120 000,00 PLN.

  1. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej – skomplikowany wzór pozwalający zniwelować różnice w wypłacie spowodowaną brakiem odliczenia składki zdrowotnej ( wynagrodzenia miesięczne pomiędzy 5701 a 11 141 brutto). Osoby zarabiające mniej niż 5701 i więcej niż 11 141 – nie są objęte ulgą. Nie są nią też objęci zleceniobiorcy i emeryci oraz renciści. Proszę o przekazanie informacji pracownikom oraz o ewentualne zebranie Oświadczeń o nie stosowaniu ulgi w trakcie roku. Rekomendujemy niestosowanie ulgi w trakcie roku a zastosowanie jej dopiero w rozliczeniu rocznym gdy pracownik będzie miał pewność , że ulga mu przysługuje. Druk rezygnacji w załączniku.   –  Wniosek o niestosowanie ulgi dla pracowników        

 6. Kwota ulgi dla klasy średniej jest też limitowana wartością roczną – aby skorzystać z ulgi – dochód z umowy o pracę musi się mieścić w granicach 68 412 – 133692 PLN.

 7. Zlikwidowano możliwość preferencyjnego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko. W zamian przewidziano możliwość rozliczenia ulgi 1 500,00 PLN odliczanej w zeznaniu rocznym od podatku. Brak możliwości składania oświadczeń przez takich rodziców do pracodawcy ( dotyczących niższego podatku lub podwójnej ulgi).

 8. Zmiana wartości opodatkowanego świadczenia z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika – samochód elektryczny – 250,00 PLN, samochód z silnikiem spalinowym – 400,00 PLN.

 9. Wprowadzono możliwość rezygnacji ze stosowania kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki z umowy o pracę ( ważne dla osób pracujących na kilku etatach).

 10. Wprowadzono możliwość skorzystania z nowych ulg – dla osób powracających z zagranicy na stałe do Polski, dla rodzica wychowującego co najmniej 4 dzieci oraz dla emeryta, który kontynuując zatrudnienie zrezygnuje z emerytury. Ulgi stosowane będą wyłącznie na podstawie złożonego oświadczenia.